Aktuality

Zápis do MŠ a kritéria pro přijetí na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

blíží se zápis do naší mateřské školy. Jako každý rok i letos proběhne ve dvou fázích.

Postupujte následovně:

PODROBNÝ GRAFICKÝ POSTUP NAJDETE ZDE.

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Edukačně stimulační program

Předškoláky od 23.3. čeká zahájení Edukačně stimulačních skupin - více info jste dostali do skříněk a zapisovat se můžete na nástěnce v šatně. Těšíme se na všechny.

Logopedická depistáž

V naší školce proběhne logopedická depistáž - o její zájem se můžete přihlásit na nástěnce v šatně.

Karneval v MŠ

15.3. nás čeká ve školce karneval - moc se těšíme na všechny masky, které dětem připravíte. Moc děkujeme za spolupráci.

Uzavření MŠ - 18.2. 2022

Vážení rodiče, 

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 20.02.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a).

PŘIKLÁDÁM ODKAZ NA DOKUMET K VYŘÍZENÍ OČR PRO ČESKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

další možnost

https://www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=ocr