Aktuality

Den dětí v naší školce

Těšíme se na krásný den s bohatým programem. Případné sladkosti, ovoce nebo jiné dobroty pro děti, můžete přinést do čtvrtka do MŠ. Předem moc děkujeme.

školka

 

Focení

V pátek 13.5. se budeme v 9:30 fotit na třídní fotky.

Zápis pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

 na 6.  6. 2022 od 09:00 do 11:00 hodin.

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

+ tyto dokumenty

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

Lékařské vyjádření

Hledáme novou posilu

Do našeho milého kolektivu hledáme paní učitelku nebo pana učitele na plný úvazek. Nástup od 1.9.2022, případně dle domluvy. Své životopisy zasílejte na reditelka@ms-brezi.cz

 

Čarodějnické řádění

Školka Ve čtvrtek budeme ve školce řádit v maskách čarodějnic a čarodějů. Také budeme opékat špekáčky. Moc se na všechny těšíme.

Logopedická depistáž

V PÁTEK 8. 4. RÁNO BUDE LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – PROSÍME TY, CO SVÉ DĚTI NAHLÁSILI, ABY VE TŘÍDĚ PODEPSALI SOUHLAS S VYŠETŘENÍM. DĚKUJEME.

Jedeme do divadla

V úterý 29.3. jedeme do divadla Radost v Brně - Svěrákovy operky. Děti doveďte do 7:10 do MŠ. Cena představení je 90,-, cena za autobus bude vyúčtovaná až po vystavení faktury. Celkovou částku budeme vybírat až poté. Dětem dejte prosím slavnostní oblečení. Děkujeme a moc se těšíme.

Zápis do MŠ a kritéria pro přijetí na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

blíží se zápis do naší mateřské školy. Jako každý rok i letos proběhne ve dvou fázích.

Postupujte následovně:

PODROBNÝ GRAFICKÝ POSTUP NAJDETE ZDE.

Na základě ustanovení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon)

stanovuje ředitelka Mateřské školy Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace Bc. Sandra Bejdáková následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ