Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,


vzhledem k aktuální situaci jsme povinni zápis do mateřské školy udělat bez přítomnosti zákonných zástupců.

PODROBNÝ GRAFICKÝ NÁHLED NAJDETE ZDE.

Postupujte následovně:

Od 13.4. do 30.4. 2020 na webu

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/brezi-breclav

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:


- tisk vyplněné žádosti

- tisk čestného prohlášení k očkování

- tisk souhlasu ke zpracování osobních údajů

- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

- pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté v období od 2. -  15.5. 2020 doručte do naší MŠ.