První zážitkové podzimní procházky

 V prvních podzimních dnech jsme si užívali nejen naší zahrady ve školce, ale také spousty procházek. Ptáte se, co že jsme na nich viděli? Potkali jsme malého ježečka, ke kterému jsme přistupovali s ohleduplností a pozorovali jsme, jak se opět schová v podzimní přírodě. Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky a malá zvířátka, kteří by jej mohli využít k úkrytu. Potkali jsme spoustu housenek, krávy v kravíně a vymysleli jsme příběh pro nabouraná auta, kolem kterých vedla jedna z našich cest. Na poslední procházce jsme si ve skupinkách stromy změřili provázkem, který jsme pak porovnávali a řadili od nejkratšího po nejdelší.