Mimořádná situace - omezení provozu

Vážení rodiče,

oslovuji již Vás poněkolikáté v této podivné době s aktuálními informacemi týkající se naší mateřské školy. Situace ve státě je vážná a bohužel ani v naší mateřské škole tomu není jinak a mojí povinností je Vás s těmito informacemi seznámit.

U dvou zaměstnanců se po “běžném” nachlazení objevily typické příznaky nemoci Covid-19 a průběh u obou není úplně jednoduchý. Okamžitě jsme kontaktovali lékaře a krajskou hygienickou stanici a čekáme na další doporučený postup.

I přesto, že pedagogové mají v systému registrování odběrů přednost, tak se na testy musí čekat.

Nechceme šířit žádnou paniku, protože není nic potvrzené, ale bohužel zatím ani vyvrácené.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem, je to, že provoz mateřské školy bude od 19.10. 2020 určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství zapomínají na mateřské školy, je naší povinností převzít zodpovědnost. Nejen za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, rodičů a zaměstnanců, ale také za všechny občany v Březí.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané rodiče tedy žádáme o respektování nově nastavených pravidel vedení mateřské školy a jejího zřizovatele.

Všem ostatním doporučujeme v této době zvážit docházku do MŠ  z důvodu sociálního kontaktu, který je v mateřské škole velmi intenzivní.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy