Edukačně stimulační program 2023

V průběhu února jsme odstartovali sérii lekcí edukačně stimulačního programu, který je určen pro předškoláky. Ti během osmi lekci navštěvovali místní základní školu, kde si učitelé z mateřské školy pripravili několik výukových programů. 

Děti si zároveň zvykaly na školní prostředí a hodinu výuky v lavici. Děti doprovázeli rodiče, kteří jim byli napomocni během každé lekce. 

Děti přijaly lekce pozitivně, a vždy se na ně těšily, což je pro nás učitele nejlepší zpětná vazba. Tento týden jsme sérii ukončili poslední lekcí, děti dostaly pamětní list a společně jsme jim popřáli šťastný nástup do první třídy.