Písmenková třída

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

U našeho dalšího tématu jsme si povídali o tom, jaké povolání mají maminka a tatínek – kde pracují, co ke své práci potřebují, co je na jejich práci nejvíce baví atd. Ve třídě jsme si vyzkoušeli hru na obchod a třídili, které zboží patří do daného obchodu. Hráli jsme pexeso s povoláním, popisovali obrázky v knize a hledali dle instrukcí a tím jsme si procvičili prostorovou orientaci. Třídili jsme, jaké předměty patří k danému povolání a povídali si o tom, jaké zaměstnání se nám líbí a proč. Vytvořili jsme si v ateliéru podle toho i obrázky dle vlastní představivosti. Naučili jsme se básničku a hádali hádanky o povolání. 

Mimo téma jsme sledovali líhnutí motýlků z kukel, užili jsme si výlet do Dinoparku, oslavili dětský den na hřišti společně se školou, prohlíželi jsme si rodinné projekty a také jsme oslavili narozeniny Magdičky a Marušky. :o)

 

Naše nové téma o zvířátkách v zoo nás velmi bavilo. Tato zvířátka jsme hledali při společné hře v knihách, poté jsme si je popisovali, vytleskávali slabiky a určovali první písmeno ve slově. Hledali jsme správný stín k obrázku, počítali zvířátka, hráli pexeso a u toho jsme si procvičili předmatematické dovednosti. Prostorovou inteligenci jsme si upevňovali při hře, u které jsme hledali figurky zvířat ze zoo ve třídě a tím jsme si zároveň procvičili předložky. Naučili jsme se básničku s pohybem a zatančili si u písničky Sloník Toník. V ateliéru jsme díky své představivosti a fantazii vytvořili spoustu zvířat ze zoo a tím vším jsme si vyzdobili šatnu i třídu. Prohlédli jsme si taky spoustu rodinných projektů a strávili spoustu času na zahradě naší školky.

V našem novém tématu o zvířátkách jsme si povídali o tom, jaké máme doma zvířecí mazlíčky nebo bychom si přáli mít. Poté si je děti nakreslily dle své fantazie a tyto výtvory jsme vystavili v šatně na nástěnky. Společnou prací jsme v ateliéru vytvořili louku s prasátky a kravičkami dle předlohy. Popisovali jsme si zvířátka a pojmenovávali jejich mláďátka, podle zvuků jsme rozeznávali, o jaké zvíře se jedná, procvičili jsme si předmatematické dovednosti pomocí řazení, třídění a počítání. Také jsme ve školce slavili den čarodějnic, prohlédli si opět rodinné projekty, oslavili narozeniny Matyáška a Aničky a užili jsme si spoustu her na zahradě mateřské školky. Už teď se těšíme na nové téma o zvířátkách v ZOO. :o)

Jarní počasí, které nastalo nám krásně doplňovalo naše téma Vítáme jaro. Spoustu času jsme proto strávili na zahradě mateřské školy a na procházce v přírodě a v okolí Březí. Při tom jsme pozorovali jarní přírodu a povídali si o jarním počasí a jarních proměnách. Taky jsme si splnili spoustu tématických úkolů – pojmenovávání jarních obrázků, počáteční písmenka ve slovech, vytleskávání slabik, hledání detailů, přiřazování obrázků, které k sobě patří a spoustu dalšího. Také jsme v ateliéru tvořili spoustu jarních květin, včelek, zajíčků apod. Tím vším jsme si vyzdobili naši šatnu ve školce. Opět jsme si prohlíželi v komunitním kruhu naše rodinné projekty a oslavili narozeniny Jeníka a Viktorka.

Ovoce a zelenina patří do zdravého jídelníčku a navíc skvěle chutná. Pravidelně si to ověřujeme u našich svačinek, kde se nám střídají různé druhy ovoce i zeleniny. V rámci našeho tématu jsme si procvičili naše znalosti o této pochoutce. Pojmenovávali jsme si různé druhy a třídili, co patří do ovoce a co do zeleniny. Také jsme si u toho procvičili barvy, vytleskávání hlásek a zdrobněliny názvů. V ateliéru jsme tvořili a vyráběli ovoce a zeleninu pomocí plastelíny, látky, krepového papíru, kreslení, malování, stříhání, lepení, otisků a také rozfoukávání vodové barvy brčkem. Také jsme si udělali svoje hruškové, švestkové a třešňové kompoty z krepového papíru a tím vším jsme si vyzdobili naši písmenkovou šatnu. Své matematické dovednosti jsme posílili při počítání, skládání puzzle, třídění atd. A protože nás jarní počasí velmi těší, máme pro vás v galerii spoustu fotek z naší školkové zahrady. :o)

Naše nové téma nás tentokrát zavedlo do světa pohádek. Děti si kreslily na výkresy svoji oblíbenou pohádku, zahráli jsme si pohybovou hru s kartičkami štítů a při poslechu hudby si u této hry i zatančili. Podívali jsme se na zhudebněnou pohádku Červená karkulka a děti poté odpovídaly na doplňující otázky. Pátrali jsme po princezně pomocí kartiček schovaných ve třídě. Podle obrázků jsme popisovali pohádky, hlavní postavy a děj. Čekalo nás i pohádkové počítání, přiřazování, třídění, puzzle i pexeso. Zasadili jsme semínka řeřichy podle pohádky Křemílek a Vochomůrka a krásně jsme si užili náš školkový karneval, při kterém jsme si splnili deset pohádkových úkolů. Nadšení jsme byli i z kouzelníka, který za námi do školky přijel. Užili jsme si i pobyt venku na zahradě, oslavu narozenin Petříka a svátek Stelinky a v neposlední řadě jsme se věnovali rodinným projektům a také individuálním činnostem na tabletu nebo s pracovními listy, abychom procvičili naše znalosti.

Naše další téma nás seznámilo s oblastí zdraví, péče o sebe a také se záchrannou službou. Povídali jsme si o tom, jak se cítíme, když jsme nemocní a co musíme udělat pro své zdraví. Naučili jsme se novou básničku o mytí rukou, v ateliéru jsme tvořili zubní kazy a bacily, připravili jsme si talíř, co máme rádi a co nám chutná. Naučili jsme se čísla na jednotlivé záchranné složky, popisovali jsme obrázky, které se týkají našeho zdraví, zahráli jsme si na doktory a krásně si zacvičili u písničky Hejbni kostrou od Štístka a Poupěnky. Také jsme se věnovali našim Rodinným projektům, oslavili jsme svátek Valentýn, při kterém jsme si vytvořili valentýnské záložky a zápichy se srdíčkem a navštívili jsme divadlo Radost v Brně – představení A pak se to stalo…:o)

Naše nové téma nás zavedlo do světa zimního sportování. Společně jsme si vytvořili ledovou plochu s hokejisty a bruslařkami, kterou jsme si vystavili v šatně i s postupem naší práce. Naučili jsme se novou básničku o bruslení, popisovali obrázky se zimní tématikou na naší tabuli, řadili obrázky dle čísel a hledali rozdíly na obrázku. Moc nás bavilo třídění ledu podle barev a tvarů a sledovali jsme, jak se postupně led v miskách rozpouští…Hodně jsme se věnovali individuálním činnostem pomocí pracovních listů a taky tabletu pro posílení všech inteligencí. Děti prezentovaly svoje rodinné projekty v komunitním kruhu a taky jsme oslavili narozeniny Kubíka.. :o)

Zimní radovánky v naší mateřské škole jsme si s dětmi bezvadně užili. Hráli jsme si na zahradě, sypali ptáčkům zrní a rozvíjeli jsme svou kreativitu našimi zimními aktivitami. V ateliéru jsme vytvořili zamrzlá okna, rukavičky nebo sněhuláčky. S dětmi jsme si povídali o zimě, zimní přírodě a o tom, jaké oblečení v zimě nosíme. V knihách se zimními obrázky jsme se zaměřili na detaily a popisování. Děti si procvičovaly pomocí pracovních listů grafomotoriku, počítání, přiřazování, třídění apod. Nakonec jsme se naučili básničku s pohybem (prstohrátky) o vločce. Se zimou se úplně neloučíme a částečně na ni navážeme naším novým tématem : Sportujeme v zimě… :o)

Adventní čas v naší školce jsme si krásně užili. Nazdobili jsme si vánoční stromeček, poslouchali jsme vánoční koledy a písničky. Tvořili jsme v ateliéru čerty na Mikuláše, vánoční stromečky, vločky i sněhuláky. Děti si plnily tématické úkoly - mikulášské i vánoční puzzle, skládání obrázků podle čísel, zdobení vánočního stromečku pomocí knoflíčků aj. V komunitním kruhu jsme si povídali o Vánocích - jaké máme tradice a zvyky na Vánoce, co jsme si přáli od Ježíška atd. Na školkové zahradě jsme si užili sníh i naši vánoční besídku a nakonec nás ve školce navštívil Ježíšek. To bylo radosti z krásných dárků. :o)

Naším novým tématem bylo počasí a roční období. S dětmi jsme si povídali o tom, jak se mění počasí v průběhu roku, jaké roční období právě nastává. Děti plnily různé úkoly, které se týkaly počasí a ročního období – třídění oblečení dle počasí, skládání obrázků dle velikosti, puzzle, přiřazování obrázků, zpívání písniček, popisování obrázků, grafomotorické listy, kreslení, malování a tvoření v ateliéru aj. Zahráli jsme si taky hry na počasí s padákem a hledání barvy duhy po třídě. Na zahradě mateřské školky jsme si s radostí užívali první vločky a sníh. :o)

Naše nové téma nás naučilo spoustu nových věcí týkajících se podzimu - povídali jsme si o tom, jaké jsou typické znaky podzimu. Popisovali jsme si obrázky s podzimní tématikou, tvořili jsme v ateliéru ze suchých listů, barevných papírů v podzimních barvách, skládali jsme z kaštánků různé obrazce dle předlohy nebo dle vlastní fantazie. Naučili jsme se podzimní básničku s pohybem Ježek a hruška. Třídili jsme podzimní obrázky dle časové posloupnosti nebo dle velikosti. Ve skupinkách děti tvořily podzimní obrázek pomocí různých stavebnic, které máme ve třídě. Zahráli jsme si podzimní hru Dešťové kaluže a při procházce po Březí jsme sledovali podzimní přírodu okolo nás a vnímali ji všemi smysly. 

Naše nové téma se týkalo pravidel. Naučili jsme se, jaká pravidla máme ve třídě mateřské školy, v umývárně, v šatně, při jídle nebo na zahradě. K tomu nám pomohly naše tématické úkoly - především jsme si svoje pravidla vytvořili v ateliéru a stvrdili je otiskem své dlaně. Dále jsme se naučili uklízet hračky - k tomu nám posloužil další úkol - třídění podle barev a velikostí. Naučili jsme se kouzelná slůvka podle písničky Štístka a Poupěnky. Podle kartiček jsme určovali správné a nesprávné chování…

A protože nám nastalo podzimní počasí, společně jsme tvořili v ateliéru podzimní stromy, ježky a podzimní pracovní listy pomocí pastelek, temperových i křídových barev, lepidla, nůžek, barevného papíru a hlavně dle naší vlastní představivosti.

Také jsme pro rodiče připravili jablečný závin při příležitosti podzimní slavnosti, která u nás proběhla v úterý 10. října.

Moc se těšíme na naše nové téma, které se bude zabývat podzimní přírodou. 

Naše nové téma nás ještě více seznámilo s kamarády ve školce, s prostředím školy i jejím režimem. Naučili jsme se spolu písničku Školka volá, hráli jsme společně různé deskové a jiné hry. Prověřili jsme si pomocí pracovních listů a úkolů “co už umím” a hráli různé hry s barevným padákem. Pomocí padáku jsme si procvičili barvy, koordinaci těla, postřeh, ale hlavně jsme si užili spoustu legrace.

Za splněné tématické úkoly si děti daly magnetku na tabuli podle dne a splněného úkolu.

Děti si dle své fantazie kreslily svoji postavu nebo obličej a měly radost, když svoje výtvory mohly ukázat rodičům na nástěnce v šatně. 
Spoustu času jsme díky krásnému počasí zase strávili na zahradě MŠ nebo při procházce.

První dny v Písmenkové třídě jsme se věnovali seznamování s novými kamarády, třídou a prostředím školky. 

Díky tomu že nám počasí přálo, trávili jsme hodně času na zahradě školky. Začali jsme společně plnit první úkoly, věnovali se tvoření. Děti prozkoumaly hračky a stavebnice ve třídě. 

Poprvé jsme oslavily narozeniny. Zazpívala se narozeninová písnička, děti poblahopřály oslavenci a ten rozdal sladké balíčky. :-)