Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Blížil se přelom října a listopadu, a tak jsme si společně v naší školce oslavili Halloween. Nechyběla spousta zábavy, her, úkolů ale i soutěží. Tančili jsme, převlékali do masek, pekli strašidelné perníčky, tvořili výrobky, dlabali dýně, malovali kamínky, dívali jsme se na pohádky se strašidly a mnoho dalších aktivit. Moc jsme si toto téma společně užili. :) :) :)

Podzimní téma jsme si moc užili. Je to velmi pestré a barevné téma plné kreativity a krásných nápadů. Sklízeli jsme podzimní plodiny, učili se, kde je najdeme a proč je musíme sklízet, povídali si, jaké jsou typické znaky podzimu, co se během něj děje. Poznávání zvuků přírody, zvířat ale i počasí nám během tohoto tématu nebylo cizí. Třídili jsme společné barevné listí a zahráli si také podzimní hru s deštěm.

Prostě další moc super téma :)

 

Další téma, které jsme ve třídě měli se moc nelišilo od toho předchozího. Více jsme se však zaměřili, aby jsme byli na pravidla důslední a více jsme se věnovali drobnostem.:)

Zdokonalovali jsme znalost třídních pravidel, také se učili, co kde patří. Dbali jsme na to, aby každá hračka, se kterou si hrajeme se vrátila na své místo. Také jsme probírali, co udělám když dojím svačinku, oběd, když jdu na záchod, když odcházím domu a tak dále. Také jsme se učili vzájemné důvěře a domluvě. 

Oslavili jsme také několik narozenin, rozdali jsme si spoustu dárečku, bylo nám prostě spolu bezva!!!:))

Už teď se těšíme, co nás nové téma naučí nového :)

Naše další téma bylo zaměřeno na pravidla. Učili jsme se během činností, jaké pravidla jsou, co je potřeba dodržovat, abychom se ve školce cítili dobře a věci měly svůj řád a pravidla. Společnými silami jsme vytvořili pravidlo "pěti", které nejvíce ve školce využijeme - třeba to, že si po sobě uklízíme hračky, že každá hračka má své místo, neběháme po třídě, umýváme si ruce po jídle a tak dále. Navázali jsme také na pravidla kouzelné slovíčka - kdy děkujeme, kdy prosíme, kdy je potřeba se omluvit, rozloučit nebo pozdravit. Povídali jsme si v kruhu také o tom, jaké pravidla máme doma, jaké jsou třeba pravidla venku nebo co smíme a nesmíme dělat na školním dvoře. Také jsme si vzájemně zahráli divadlo, učili se nové vědomostní hry na tabletu, hodně jsme se i hýbali a malovali. Myslím, že jsme připraveni na další zajímavé téma :)

Po prázdninách jsme opět přivítali v naší školce usměvavé a natěšené děti. Jelikož se v písmenkové třídě sešli předškoláci ze všech loňských tříd, tak jsme zvolili téma, při kterém se děti lépe poznají, utuží kolektiv a vytvoří si třeba i nové přátelství. 

Během tématu jsme třeba při venkovní procházce poznávali, kde děti v Březí bydlí, sbírali jsme přírodniny a poté z nich na školním dvoře skládali siluetu kamaráda. Hodně jsme si spolu vykládali. Jak zážitky z prázdnin, ale také kdo má co rád, jaké má záliby, co ho baví, tak abychom se vzájemně co nejvíce poznali. Také jsme se hodně hýbali, tancovali a cvičili. Věnovali jsme se i hudbě a písničkám. Posilovali jsme vzájemnou domluvu a spolupráci během her a různých společných činností, kde se nám tyto zkušenosti nejvíce hodí. Také jsme tvořili - malovali jsme nejlepšího kamaráda, kreslili své domy, ve kterých bydlíme a pak vytvořili společné takové malé malované Březí. :)