Písmenková třída

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

První dny v Písmenkové třídě jsme se věnovali seznamování s novými kamarády, třídou a prostředím školky. 

Díky tomu že nám počasí přálo, trávili jsme hodně času na zahradě školky. Začali jsme společně plnit první úkoly, věnovali se tvoření. Děti prozkoumaly hračky a stavebnice ve třídě. 

Poprvé jsme oslavily narozeniny. Zazpívala se narozeninová písnička, děti poblahopřály oslavenci a ten rozdal sladké balíčky. :-)