Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Ve vánočním období měly děti spoustu kreativních a výtvarných příležitostí. Společně jsme tvořili vánoční stromečky různými výtvarnými technikami, jak formou obtisku dlaně, ale i pomocí krepového papíru, lepidla a toaletních ruliček. Dále jsme pekli vánoční betlém ze slaného těsta, měli jsme k dispozici spoustu vánočních tematických pracovních listů, kdy děti procvičily držení tužky, grafomotorické dovednosti a soustředění. Velkým úspěchem bylo u dětí zdobení živých vánočních stromečků v každé třídě. Veškeré činnosti doprovázela příjemná atmosféra za doprovodu koled a vánočních písní. 

Tentokrát šly děti poprvé do velkého bazénu. Někteří měli sice z hluboké vody trošku strach, ten se jim ale podařilo hned překonat. Všichni byli stateční a za chvíli už byli i ve velkém bazénu jako doma a s radostí vykonávali vše, co dostali za úkol. I tentokrát si děti vysloužily další nálepku na své diplomy, konkrétně za splývání s deskou na bříšku.

 V prvních podzimních dnech jsme si užívali nejen naší zahrady ve školce, ale také spousty procházek. Ptáte se, co že jsme na nich viděli? Potkali jsme malého ježečka, ke kterému jsme přistupovali s ohleduplností a pozorovali jsme, jak se opět schová v podzimní přírodě. Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky a malá zvířátka, kteří by jej mohli využít k úkrytu. Potkali jsme spoustu housenek, krávy v kravíně a vymysleli jsme příběh pro nabouraná auta, kolem kterých vedla jedna z našich cest. Na poslední procházce jsme si ve skupinkách stromy změřili provázkem, který jsme pak porovnávali a řadili od nejkratšího po nejdelší. 

A už je za námi třetí lekce plavání. Zůstali jsme ještě v malém bazénu, kde je pěkně teploučko. Na začátek jsme si mohli půjčit hračky do vody a vyřádit se s nimi podle libosti. Pak nás čekalo zopakování dechu do vody a už jsme měli před sebou nový úkol, kterým bylo sklouznutí do vody...:)  Ale neměli jsme to tak jednoduché! Sklouzli jsme se do vody i s parníkem a čekala nás cesta přes celý bazén na druhou stranu. Byla to ohromná legrace a všem se nám to podařilo! Už se moc těšíme na příště, kdy už nás čeká velký bazén. Tak hurááá do toho! :)

Další „mokré“ učení je za námi ;-). A co že jsme se ve druhé lekci plavání učili? Hned na začátku jsme si zahráli hru na zahřátí. Také jsme se učili potápět a většina z nás už to zvládá bez držení nosu. Nejlepší bylo skákání do bazénu, někteří jsme skákali tak moc, až voda stříkala ven. Další úkol byl pěkný oříšek - plavali jsme v “parníku” - ale my jsme všichni šikulky, takže jsme to zvládli bravurně ;-). Po plavání sušení, česání, svačinka, pitíčko, sladká odměna a jedeme do školky na hřiště - to bylo báječné ;-). Moc jsme si celé dopoledne užili a těšíme se na příště. Žbluňk ;-)