Písničková třída

Ve třídě se děti ve věku 2,5 - 5 let vzdělávají v různě tematicky zaměřených koutcích tak, aby byl jim umožněn rozvoj dle jejich individuálních schopností. U dětí upevňujeme a dále rozvíjíme již získané schopnosti a dovednosti.

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

Uplynulé dva týdny jsme si užili tvořením z podzimních přírodnin. Plnili jsme také různé úkoly, například skládání kaštanů na předlohu nebo přiřazování typických znaků pro určité roční období. A jako každý týden nechyběla ani spousta zábavy u spontánních her a činností.

Ve školce se děti dozvěděly, které plodiny sklízíme na podzim a naučily se je poznávat. Podzim jsme si také zahráli na hudebních nástrojích a zazpívali a zrytmizovali písničku Podzimní nebe. Děti čekaly úkoly s podzimní tématikou, vymalovaly si dýni a zahrály si podzimní hru.

Tento týden jsme se ve školce věnovali oslavám Halloweenu. Ty jsme zahájili v pondělí Halloweenskou diskotékou a přehlídkou strašidelných kostýmů. Další dny jsme se věnovali strašidelnému tvoření a ve středu jsme dokonce pekli vlastní děsivé perníčky :) Naučili jsme se nové básničky a vyzkoušeli jsme si slalom mezi dýněmi. A samozřejmě nemohlo chybět ani vydlabávání dýně. Celý týden se sice nesl v Halloweenském strašidelném duchu, nikdo se ale nebál a naopak jsme si užili spoustu zábavy a tvoření. 

Tyto dva týdny jsme navázali na tvorbu pravidel a více jsme se zaměřili na jejich dodržování. Nejen v kruhu jsme se bavili, proč je důležité pravidla dodržovat a hodně jsme probírali také pravidla slušného chování. Učíme se tedy poznávat pocity naše i našich kamarádů, což nám umožňuje chovat se k sobě ohleduplně. V rámci výtvarné činnosti jsme vytvořili krásně barevné podzimní stromy s listy z bramborových tiskátek. Nechybělo také spousta zábavy během hraní s kamarády. Vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo chodit po třídě plné nepořádku (papírové koule) a překážkovou dráhu se zavázanýma očima, kterou nás prováděl kamarád.

V uplynulých dvou týdnech jsme navázali na seznamování s novými kamarády a vytváření pravidel, která nám pomáhají k tomu, abychom se ve školce všichni cítili dobře. Sami jsme si vyzkoušeli, jestli poznáme špatné a dobré chování na obrázcích a vymalovali si různé podoby přátelství. Dále jsme si povídali o tom, jaké chování se nám u druhých líbí a jaké naopak ne. Učili jsme se kouzelná slůvka a zjistili jsme, že tím paní učitelky neměly na mysli slova jako "abrakadabra" :) Všechny poznatky jsme nakonec využili k vytvoření našich třídních pravidel. Užili jsme si také spoustu zábavy při společných hrách a vytvořili jsme spoustu zajímavých staveb z lega a dokonce i postýlky z cihliček.