Písničková třída

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

První zářijové pondělí jsme v Písničkové třídě přivítali děti. Některé už nás znaly z minulého roku a pro některé to byl velký den vkročení do nového školkového světa.

U některých se to bez slziček neobešlo, ale naštěstí jsme je brzy usušili a mohli jsme si začít hrát.

Děti se seznámily se školkou a s kamarády a protože nám počasí přálo, mohli jsme být často na zahradě školky nebo na procházce. Ve třídě jsme stavěli, cvičili, četli pohádky, vyráběli, malovali a naučili jsme se také básničku a písničku.

Určitě budeme mít v Písničkách spoustu veselých muzikantů :-)