Písničková třída

Ve třídě se děti ve věku 2,5 - 5 let vzdělávají v různě tematicky zaměřených koutcích tak, aby byl jim umožněn rozvoj dle jejich individuálních schopností. U dětí upevňujeme a dále rozvíjíme již získané schopnosti a dovednosti.

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

Ve vánočním období měly děti spoustu kreativních a výtvarných příležitostí. Společně jsme tvořili vánoční stromečky různými výtvarnými technikami, jak formou obtisku dlaně, ale i pomocí krepového papíru, lepidla a toaletních ruliček. Dále jsme pekli vánoční betlém ze slaného těsta, měli jsme k dispozici spoustu vánočních tematických pracovních listů, kdy děti procvičily držení tužky, grafomotorické dovednosti a soustředění. Velkým úspěchem bylo u dětí zdobení živých vánočních stromečků v každé třídě. Veškeré činnosti doprovázela příjemná atmosféra za doprovodu koled a vánočních písní. 

Předchozích 14 dnů jsme se ve školce věnovali tématu Já a moje třída. Děti se poprvé seznámily s Daltnoskou tabulí a s barevnými trpaslíčky, kteří nám přinesli 8 úkolů na toto téma. Děti například malovaly svého kamaráda, zahrály si společenskou hru (pexeso, domino), zazpívaly si společně písničku, proběhly opičí dráhu, zacvičily si nebo si popovídaly o tom, jak si správně hrát se svým kamarádem. Po splnění úkolu si na tabuli ke své fotce daly barevnou magnetku (podle dne, kdy si úkol splnily) a k barevnému trpaslíčkovi, který jim daný úkol přinesl. Děti se velmi rychle s tímto postupem seznámily a měly velkou radost z toho, jak se jim postupně začala zaplňovat tabule se splněnými úkoly. 

První dva týdny v novém školním roce jsou úspěšně za námi. Slziček bylo velmi málo, ale vidět veselé a spokojené úsměvy na tvářích dětí, zaujatých poznáváním nových kamarádů a taky nových hracích center s hračkami bylo opravdu hodně. Nově příchozí děti s nadšením zkoumaly každý kout třídy, umývárny, šatny i zahrady. S malou dopomocí zvládly najít správně místo pro půjčenou hračku. S lehkostí si  poradily s přípravou i úklidem při stolování. A zahrada umožnila setkání se všemi dětmi i pedagogy z naší báječné školky. Byly to opravdu prima dva týdny :-)