Pohádková třída

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

A je tu přelom října a listopadu… Pro nás ve školce to znamenalo jediné: Halloween a Dušičky! Svátky, které jsou nám známé, ale někdy opomíjené. Děti se dozvědely, v jakých zemích se Halloween slaví a jaké jsou tradice u nás. Rozhodli jsme se, že si Halloween užijeme i u nás v Pohádkách a to celý týden. Třídu jsme vyzdobili strašidelnou výzdobou a nachystali strašidelné úkoly. Naším hlavním cílem bylo, aby si děti odnesly skvělý zážitek z her, soutěží a netradiční atmosféry. Chtěli jsme také upevnit kolektiv a hlavně naplno si užívat oslavy, které se do některých českých domácností nedostane. Ve čtvrtek přišli všichni v maskách a užili jsme si krásný den. Děkujeme všem rodičům za super masky.

O tom, že je voda důležitá, si s dětmi povídáme velmi často, proto jsme se do tématu o vodě ponořili s velkou chutí a udělali jsme moc dobře, čekalo nás totiž spoustu činností a naučili jsme se mnoho nových věcí. A jaká byla nabídka činností? Jednou z činností byl koloběh vody - sledovali jsme vzdělávací pohádku, skládali šipky jak koloběh vody probíhá. Také jsme zkoušeli různé experimenty s vodou - vzlínání, pára, rosení, co plave,… V hudební inteligenci jsme si procvičili ouška a vnímali vodu v různých podobách. Kapce Áji jsme předvedli jak se zdolávají různé překážky - zvládli jsme to skvěle! Vytvořili jsme myšlenkovou mapu co jsme se o vodě naučili, hráli pohybovou hru na kaluže a kapky, naučili jsme se proč je voda důležitá a proč je dobré s ní šetřit, jako motivace nám posloužila i básnička o vodě… No prostě žádné rybí sliby jak to bylo v pohádce, bylo to o vodě doopravdy. A co teď? Necháme se překvapit.

Dalším tématem které nás provázelo byly pravidla. A proč pravidla ve školce? Jsou stejně důležitá jako doma, venku,… Vedeme děti k tomu, že nemusíme být se všemi kamarádi, ale je důležité, abychom se k sobě navzájem chovali s respektem a slušně. Na tyto zásady jsme dětem připravili různé činnosti, ve kterých se učily rozlišovat vhodné a nevhodné chování, popisovaly, co se stane když…, jak se cítíme když… A protože venku přichází podzim, užili jsme si i výtvarných činností spojených s přírodou. Završením tématu byla tématická vycházka lesem, kde jsme si s pomocí piktogramů, které si děti k pravidlům vytvořily, zkoušeli, jaká ta pravidla jsou a co znamenají. Jako stvrzení toho, že budeme pravidla dodržovat, jsme otiskli ruce. Jak se nám to bude dařit dodržovat? To uvidíme, ale uděláme pro to maximum. A víte proč? Protože chceme, aby nám ve školce bylo dobře.

První dny ve školce pro někoho znamenaly těšení a pro někoho nejistota, protože šel do školky poprvé. První dny jsme se seznamovali s novými kamarády, s novým prostředím a hlavně novým režimem, který je od toho domácího jiný. Největší úspěch má vždy zahrada, a tak jsme tam trávili co nejvíce času. Po pár dnech jsme se vrhli na činnosti, které na nás čekaly připravené na daltonské tabuli. Všichni máme po prázdninách spoustu energii a tak jsme se do toho s plnou parádou pustili. Jak se nám dařilo se můžete mrknout ve fotogalerii.