Pohádková třída

Třídu navštěvují děti ve věku 2.5 - 5 let a pokládají se základy sebeobsluhy, sociálních dovedností a rozvoj řeči. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětské osobnosti a podporujeme dětskou fantazii, tvořivost a důraz na rozvoj celkové osobnosti.

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Hudební téma nás provázelo o týden déle a to z toho důvodu, že jsme si činnosti chtěli pořádně užít a taky proto, že začal plavecký kurz. A jaké to vlastně s hudbou bylo? Naučili jsme se spoustu nových pojmů - houslový klíč, nota, rytmus, názvy hudebních nástrojů,…V činnostech jsme hráli na klavír podle značek, zkoušeli vytvořit houslový klíč, skládali písničky, malovali písničky, rozpoznávali zvuky hudebních nástrojů, poslouchali různé hudební žánry,… Někdy jsme pracovali ve skupině, někdy samostatně a něco jsme dělali všichni. Bylo to prima. Naučili jsme se spoustu nových věcí a díky hudbě zažili krásné momenty.

Jaro už zaklepalo na dveře a my si ho v Pohádkové třídě naplno užívali. Nejen venku, kde nám dělá společnost nová housenka, ale také ve třídě, kde jsme měli spoustu jarních činností. Sázeli jsme hrách a fazole, ale ne tak obyčejně, ale na okno do fólie a tak můžeme pozorovat, jak semínka klíčí a jaké mají kořínky. Také se učíme o ně pečovat a zjišťujeme, co k naklíčení semínka potřebují. Další úkoly byly také velmi zajímavé. Modelovali jsme stavbu kytičky z plastelíny, skládali růst květiny podle časové posloupnosti, povídali si o probouzení přírody, také jsme si vyrobili čapí hnízdo, oslavili jarní svátky - Velikonoce, udělali si jarní výzdobu před školkou,… a teď? Teď se ponoříme do světa hudby.

Dalším tématem nás provázely knihy. Bylo to skvělé a naučné. Nejen, že jsme si o knihách vyprávěli, vyhledávali v nich různé informace, třídili podle barev a velikosti, zkoušeli si psaní, ale také jsme si vlastní knihu vyrobili. Během tématu jsme také navštívili knihovnu, oslavili narozeniny a užili si karneval. U nás ve školce to prostě žije :-). A na co se těšíme teď? No přece na jaro. 

Zdraví a bezpečnost je pro děti předškolního věku velmi podnětné téma. Považujeme za důležité dětem ukázat, co vše se pro zdraví a bezpečnost dá dělat. Děti se učily nejen důležitá telefonní čísla, ale také rozlišovat mezi zdravými a nezdravými potravinami. Děti si pomocí dramatizace také zkoušeli hrát na ordinaci - učily se nové pojmy - ošetření, lékař, sestřička, pacient. Rozdělování rolí dělá dětem stále potíže a při hře vznikaly konflikty - ty se však učíme řešit dohodou tak, aby byly obě strany spokojené. Ne vždy se to daří, ale my se to naučíme ;-). Využili jsme i interaktivní tabuli a pořad Kostičky s dílem U doktora. Všechny činnosti jsme sdíleli s ostatními v kruhu, popisovali jsme, co jsme se naučili a také jsme hodnotili jak se nám co podařilo. Děti si i nadále zakládají do svých portfolií a z jejich pokroků máme radost nejen my paní učitelky, ale zejména samotné děti.

Zimní olympiáda ovládla i naší školku a tak jsme se do sportování vrhli všichni. Užívali jsme si nejen rozcvičky a cvičení podle hudby, ale také týmové činnosti, abychom nezapomínali na to, jak důležité je si navzájem pomáhat. Učili jsme se základní pojmy nejen související s olympiádou - olympijské kruhy, disciplíny,… ale také názvy zimních sportů a důležitost správného oblečení. Téma nebylo zaměřeno pouze na fyzické činnosti, ale také jsme tvořili, povídali a vše krásně propojili se hrou a pobytem venku. Máme pocit, že v některých z nás rostou úspěšní sportovci. Nezapomněli jsme zapojit i rodiče :-).