Pohádková třída

Třídu navštěvují děti ve věku 2.5 - 5 let a pokládají se základy sebeobsluhy, sociálních dovedností a rozvoj řeči. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětské osobnosti a podporujeme dětskou fantazii, tvořivost a důraz na rozvoj celkové osobnosti.

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Tento týden jsme měli strašidelný týden a užili jsme si ho naplno. Úkoly byly ve stylu strašidelného tématu - děti plnily halloweenské pracovní listy, plnily červenou čočkou strašidelnou dýni, zdolávaly překážkovou dráhu z dýní, poznávaly jaké dýně patří k sobě a taky jsme se naučily skvělou básničku. No a nechyběly ani strašidelné perníčky a my už si tak pomalu s vůní přivolaly Vánoce, na které se moc těšíme :-)

Je tu. Kdo? No přece podzim! Plný barev, které v mateřské škole tolik milujeme. Hráli jsme si, povídali, plnili úkoly a hlavně se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Přiřazovali jsme tvary listů, poznávali stromy, pojmenovávali činnosti, které se na podzim dělají, pojmenovávali plodiny, učili se, jak to v přírodě je, jak se jmenují měsíce, které patří do podzimu… a spoustu dalšího. Mrkněte na fotky jak se nám dařilo.

Další téma jsme měli zase pravidla, ale tentokrat trochu jinak. Učili jsme se je používat a dodržovat. Nebylo to úplně snadné a některé úlohy nám pěkně zamotaly hlavu. Ale zvládli jsme to a už víme, co je dobře a co ne. Už víme, jak se chovat, aby nám tu bylo hezky. Co ale nevíme, jestli se nám to podaří vždy dodržovat :-). A co nás čeká v dalším tématu? Víte jaké roční období se blíží? My ano a moc se na podzim těšíme. Takže jak jinak - podzimní úkoly jsou tu.

I ve školce jsou pravidla důležitá a aby pro děti byly lépe uchopitelné, tak se na jejich vytvářením podílejí. Toto téma nás provázely úkoly o správném chování, o tom, co děláme v konkrétních situacích. Děti se také učily popisovat, co je pro ně příjemné a nepříjemné, prezentovaly jaká pravidla mají doma. Celé téma jsme zakončili vytvořením třídních pravidel, které jsme ztvrdili svým “podpisem” v podobě otisky ruky. Všechny děti se tak učí, co je ve společnosti důležité a k čemu mohou přispět i ony samy. Tak teď už je pravidla dodržovat :-).

Máme za sebou dalších první dny po prázdninách v letošním školním roce s tématem o dětech a jejich třídě a školce. Poznávali jsme kamarády, učili se společně řešit různé úkoly, hráli společné hry a užívali si společného času ve třídě. Naučili se jména kamarádů, systém činností. Učíme se samostatnosti při oblékání, jídle. Taky jsme se učili nový systém vzdělávací nabídky, kterou máme znázorněnou na tabuli. Za splněné činnosti jsme si dávali magnety a tak děti, učitelé a rodiče mají přehled o tom, co ve školce děláme. Děti jsou opravdu skvělé. Také si užíváme dnů na zahradě, kde stále můžeme díky hezkému počasí trávit hodně času. A co nás čeká příští téma? Tak jako všude, tak i v mateřské škole jsou důležitá pravidla. Těšíme se, až si uděláme naše společné i v naší školce.