Aktuality

Vánoční focení

Milí rodiče, vyšli jsme vstříc rodičům a zařídili VÁNOČNÍ FOCENÍ, které proběhne ve čtvrtek 26.11. dopoledne. Pozadí je opravdu pěkné.

Ti rodiče, kteří omluvili své dítě do konce listopadu, tak můžete odhlášení změnit a děti dovézt do MŠ již od tohoto dne, tedy 26.11. Termín jsem zvolila takový, aby fotky byly hotové do Vánoc a mohli jste je darovat rodině.

Vzhledem k situaci bude focení pouze pro děti, které navštěvují MŠ. Tedy bez mladších i starších sourozenců, bez rodičů. Děti upravíme a oblečeme, jako by to byly naše vlastní.

Dejte, prosím, formou SMS či e-mailu vědět, zda MÁTE či NEMÁTE zájem o focení.

Otevření mateřské školy od 18. 11. 2020

Milí rodiče, po projednání se zřizovatelem otevíráme mateřskou školu ve středu 18. 11. 2020.

  • V období od 18.11. - 30. 11. 2020 je mateřská škola určena primárně pro děti obou zaměstnaných rodičů. Pokud se situace bude vyvíjet dobře, od 1. 12. už by mateřská škola byla bez omezení. Proto Vás velmi prosíme, abyste zvážili účast Vašeho dítěte v mateřské škole.
  • Prosíme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, nevstupovali do tříd a v šatnách dodržovali rozestupy.
  • Do školy smí dítě doprovázet pouze jedna osoba, která nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Doprovázející osoba bude mít ústa a nos zakryté rouškou.
  • Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
  • V šatně bude mít každé dítě roušku, která bude zabalená v sáčku.

Všem dětem je od 18. 11. nahlášená strava, kdo bude chtít dítě odhlásit - napište SMS či e-mail.

 

Sandra Bejdáková,

ředitelka školy

Informace pro rodiče dětí z MŠ Březí, kteří budou žádat OČR

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

Minulý týden ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář.

Nově nevyplňuje ředitelka MŠ Březí, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

 

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Prodloužení uzavření MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodla o PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ Mateřské školy Březí.

Rozhodnutí je vydáno z provozních, organizačních a epidemiologických důvodů. Stále je pět zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Buďte prosím trpěliví, nejsem schopna ovlivnit ani urychlit uzdravení zaměstnanců a tím zajistit znovuotevření mateřské školy.

Během příštího týdne zveřejním nové informace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 20. 10.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během víkendu se u dalšího zaměstnance projevily typické příznaky pro onemocnění Covid-19, je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech jediný možný postup, a to je uzavřít MŠ.

Uzavření je zatím do odvolání. Věřím však, že po podzimních prázdninách, tj. 2. 11., se ve školce sejdeme všichni zdraví.

Ráda bych po testech napsala, že jsem se mýlila a že jsou všichni zdraví, ale nesu zodpovědnost nejen za Vaše děti, ale také za všechny rodiny, kde by se nákaza mohla rozšířit.

Snížení školného budu řešit při dalším zadávání plateb - tj. v půlce listopadu.

Buďte všichni zdraví.

Sandra Bejdáková