Zimní ptactvo

V uplynulých čtyřech týdnech jsme se ve třídě i venku věnovali tématu zimního ptactva. Ve školce jsme si povídali o tom kteří ptáci tu přes zimu zůstávají a jakými způsoby jim můžeme pomoci zimu přečkat. Pomocí obrázků a encyklopedií jsme se učili nejen poznávat jednotlivé druhy ptactva, ale také rozeznávat je i podle nohou a stop, které zanechávají ve sněhu. Zkoušeli jsme si také ptáčky vyrobit pomocí různých technik a materiálů. Ptáčky jsme obkreslovali, vystřihovali, lepili a skládali. A aby neměli hlad, vytvořili jsme jim i velké krmítko, kam jsme jim nasypali dostatek krmiva. Společně jsme vyzkoušeli svoji fantazii i tvořivost, když jsme skládali krmítka z různých stavebnic. Poté jsme se měli možnost protáhnout se a relaxovat u hudby Labutí jezero. Hudba byla natolik inspirativní, že se někteří z nás pustili i do tance a přiblížili si tak, jak se asi mohou cítit ptáci v letu. Hodně jsme trénovali i grafomotoriku, správný úchop a uvolnění rukou. A nezaháleli jsme ani venku, na zahradě jsme sypali ptačí zob do krmítka, poslouchali ptačí štěbetání a hledali jsme i ptačí stopy ve sněhu.