Aktuality

Čestné prohlášení

Prosíme o vyplnění čestného prohlášení, které je povinné pro všechny děti. Najdete ZDE nebo v šatnách v MŠ.

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI V MŠ OD 1. 6. 2020

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, stanovila ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí a personálu mateřské školy.

Před znovuotevřením školy je povinnost zákonného zástupce dítěte vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení předáte první den při příchodu do MŠ.

 

1. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 1. 6. 2020 od 6:30 do 16:00 hodin.

2. Do MŠ přijmeme pouze zdravé dítě - nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest,…) nesmí do mateřské školy vstoupit. Učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě vykazující příznaky virového infekčního onemocnění. Vyhrazujeme si právo na měření teploty. Budeme vyžadovat lékařské potvrzení o tom, že případné příznaky jsou alergické - musíme chránit ostatní děti, ale i personál MŠ. Omezíme kontakt pedagoga s rodičem na minimum.

3. Po dobu trvání zvýšených hygienických opatření si budou děti nosit pitný režim z domu v podepsané uzavíratelné lahvi. Tuto lahev si budou nosit každý den domů. Zákonný zástupce je plně zodpovědný za vymytí a desinfekci lahve. Pokud bude během dne potřeba, pití bude v MŠ doplněno, ale opět pouze do jeho vlastní lahve.

4. Do MŠ je zakázáno nosit z domova hračky a plyšáky.

5. Každé dítě bude mít ve skříňce v MŠ uloženou roušku pro případ potřeby.

6. Oblečení si děti budou nosit každý den čisté v igelitové tašce (oblečení do třídy i na ven), při odchodu si vše odnesou domů - v šatně zůstanou pouze papučky.

7. Děti budou rozděleny do skupin, nemusejí být ve své třídě a nemusí mít svoji paní učitelku (učitele).

8. V případě, že dítě nebo osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny, doporučuje se zákonným zástupců, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchial s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

d) Porucha imunitního systému, např. - při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), - při protinádorové léčbě, - po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

9. Po příchodu do MŠ si každý rodič a dítě ihned vydesinfikují ruce (desinfekce bude v šatně MŠ).

10. Při cestě do MŠ i z MŠ je třeba mít ústa i nos zakryty ochrannými prostředky.

11. Před MŠ je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s platnými mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy rodiny).

12. Osoba, která doprovází dítě do MŠ je povinna mít nos a ústa chráněna rouškou, ústenkou apod.

13. Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

14. Většina aktivit bude probíhat v prostorách školní zahrady (s ohledem na počasí).

15. Počet hraček a pomůcek bude omezen na ty, které mají snadno udržovatelné povrchy.

16. V tomto období je zrušena povinně předškolní docházka.