Aktuality

Informace pro rodiče dětí z MŠ Březí, kteří budou žádat OČR

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

Minulý týden ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář.

Nově nevyplňuje ředitelka MŠ Březí, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

 

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Prodloužení uzavření MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodla o PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ Mateřské školy Březí.

Rozhodnutí je vydáno z provozních, organizačních a epidemiologických důvodů. Stále je pět zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Buďte prosím trpěliví, nejsem schopna ovlivnit ani urychlit uzdravení zaměstnanců a tím zajistit znovuotevření mateřské školy.

Během příštího týdne zveřejním nové informace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy